امروز: دوشنبه, 25 تیر 1397 22:01
رنگ مورد نظر خود را انتخاب کنید:

شرايط انتخاب كارآموزي همراه با فرم هاي مربوطه

بخشنامه هاي آموزش

برنامه زمانبندي انتخاب واحد نيمسال دوم 96-95

برنامه  امتحانات تيمسال اول 96-95

مراحل انتخاب درس پروژه

بسیج دانشجویی فرهنگی

اطلاعيه هاي امور مالي

 انتخاب واحد نيمسال تابستان 97-96 از مورخه 97/04/16 لغايت 97/04/21 خواهد بود

شروع ترم از شنبه مورخه 97/04/23

پايان ترم 97/06/01

شروع امتحانات از 97/06/03 لغايت 97/06/08

اطلاعات تماس

خراسان رضوی - گناباد - دانشگاه آزاد اسلامی-جنب دانشکده مهندسی-آموزشکده فنی سما
تلفن:                        05157259810, 05157258610
فکس:                                            05157258610
پست الکترونیک:      info@gonabad-samacollege.ir