امروز: دوشنبه, 25 تیر 1397 22:00
رنگ مورد نظر خود را انتخاب کنید:

شرايط انتخاب كارآموزي همراه با فرم هاي مربوطه

بخشنامه هاي آموزش

برنامه زمانبندي انتخاب واحد نيمسال دوم 96-95

برنامه  امتحانات تيمسال اول 96-95

مراحل انتخاب درس پروژه

بسیج دانشجویی فرهنگی

اطلاعيه هاي امور مالي

برنامه آموزشی نیمسال اول 97-96

رشته

انتخاب واحد

حذف و اضافه

کامپیوتر

دو شنبه 96/06/13

سه شنبه 96/06/14

سه شنبه 96/07/11

برق حسابداری

ساختمان

دو شنبه 96/06/13

سه شنبه 96/06/1
4

سه شنبه 96/07/11
کلیه رشته ها

با تاخیر
چهارشنبه 96/06/15

چهارشنبه

96/07/12

     

                         شروع کلاسها:    یکشنبه 19/6/96

                         پایان ترم:       پنج شنبه 96/10/19

                         شروع امتحانات پایان ترم:  شنبه 12/10/96

                         تاریخ پایان امتحانات:        دوشنبه 30/10/96

شرایط انتخاب واحد:

1-    دانشجویانی که نیمسال دوم 96-95 مشروط شده اند ابتدا باید به اداره آموزش مراجعه نموده و درصورت تاییدیه آموزش انتخاب واحد نمایند.

2-    دانشجویان لازم است کلیه بدهی های معوق خود را به همراه شهریه ثابت بصورت کامل به حساب 0105777794008 بانک ملی بنام آموزشکده سما واریز و فیش آن را تحویل امور مالی نمایند.    

اداره آموزش سما

اطلاعات تماس

خراسان رضوی - گناباد - دانشگاه آزاد اسلامی-جنب دانشکده مهندسی-آموزشکده فنی سما
تلفن:                        05157259810, 05157258610
فکس:                                            05157258610
پست الکترونیک:      info@gonabad-samacollege.ir